سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : یکشنبه 91/10/24 | 6:25 عصر | نویسنده : سید ناصرامینی

پسر:سلام

دختر:علیک

پسر:افتخارمیدی؟

دختر:بروگمشو کثافت عوضی

پسر:خو چه مرگته چراعصبی میشی

دختر:نفله میری یاقیافتو عوض کنوم

پسر:نه بابا دگوری زرنگ شدی بای

دختر:هوی بیا

پسر:هاچته

دختر: شمارتوبده شاید بدردم خورد

پسر:44-404-یه رب به4-بیوفت توچاه
تاریخ : سه شنبه 91/10/19 | 6:24 عصر | نویسنده : سید ناصرامینی

سلام لطفا نظر بدیدپوزخندبلبلبلوخیلی خنده‌دار
تاریخ : دوشنبه 91/10/11 | 6:16 عصر | نویسنده : سید ناصرامینی

ارزش رفیق آنقدرهست که برایش پل عبورشوم

حتی اگر نگاهش به زیرپایش نیفتد
تاریخ : دوشنبه 91/10/11 | 6:12 عصر | نویسنده : سید ناصرامینی

خوش بحال فرحاد که تلخ ترین خاطره زندگیش شیرین بود
تاریخ : دوشنبه 91/10/11 | 6:6 عصر | نویسنده : سید ناصرامینی

تابدین لحظه نمیدانستم یاس اینقدراصالت دارد

من برایت گل یاسی چیدم

چون گل یاس به اندازه یک دوست صداقت دارد
  • عهد نامه
  • دانلودیان
  • سبزک
  • مطالب تبیانی